top of page
20220603 FSS-8_edited.jpg

新加坡水廊头凤山寺

新加坡南安会馆在1924年正式注册。凤山寺与南安会馆有着久远的渊源。当年创馆先贤正是在凤山寺召开筹办会馆的会议。1926年,南安会馆在安详山设立了自己的会所。与上世纪70年代在凤山寺前兴建了南安会馆大厦,并由会馆来管理凤山寺到今日。

la2a.jpg
la3a.jpg
la4.jpg
la3.jpg
la2.jpg
bottom of page